Sioned Hywel

Anrhegion personol ac unigryw wedi eu pwytho'n gain â llaw yn ôl y gofyn

Hafan

Anrhegion unigryw wedi eu personoli. Rhywbeth ar gyfer pawb – babi newydd, bedydd, plant ifanc, mam, dad, nain neu taid. Defnyddir croes-bwyth i addurno bocsys cofrodd, albwm lluniau, blancedi a llyfr lloffion. Mae’r stoc yn newid yn gyson ac os na welwch rywbeth addas yna gofynnwch. Dwi yn rhedeg y busnes o fy nghartref rhwng y môr a’r mynyddoedd yn Eryri. Gan fy mod i’n sylweddoli fod bywyd yn brysur, mae pob anrheg yn dod mewn bag anrheg yn barod i’w roi. Bydd bob parsel yn cael ei yrru gyda phost dosbarth cyntaf.

Ffôn: 01286 831 439 E-bost:

Gwybodaeth

Cefais yr ysfa i ddechrau’r busnes tra ar gyfnod mamolaeth o fy swydd fel athrawes. Fel mam i dri o blant bach, teimlais fod arna’ i angen gwneud rhywbeth oedd yn asio’n dda â bywyd teulu. Y dechreuad oedd gwneud anrhegion ‘personol’ yn cynnwys bocs cofrodd, llyfr lloffion, albwm lluniau a blanced babi – yn bennaf ar gyfer teulu a ffrindiau. Gan i’r rhain fod mor boblogaidd, penderfynais fynd ati i sefydlu fy musnes fy hun.

Gan fod pob eitem yn cael ei bwytho’n gain â llaw rwy’n gofyn am dair wythnos i gwblhau’r nwyddau.
Bydd cost pacio a phostio nwyddau yn amrywio o £4.50 – £7.50 yn ôl yr eitemau.

Mae rhai o’r nwyddau ar gael yn Uned Creu, Parc Glynllifon, Oriel Môn, Siop y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ac ar gael i’w prynu dros y we ar adrahome.com

Newyddion

Diwrnod Cwrdd y Crefftwyr – Uned Creu, Glynllifon, Caernarfon. 26-3-16. Dewch draw rhwng 11 a 3 i gwrdd holl artistiaid ‘CREU Glynllifon’.

Bocs cofrodd

Cliciwch ar y llun i weld rhagor o engreifftiau

Bocs Cofrodd

Bocs gwyn sy’n cau â rhuban. Addurn croesbwyth wedi ei wnïo â llaw.

 • 28 × 22 × 6.5 cm £30.00
 • 25 × 20 × 6 cm £20.00

Bocs gwyn sy’n cau â magned. Addurn croesbwyth wedi ei wnîo â llaw.

 • 20 × 28 × 11 cm £30.00

Bocs mawr o liw hufen wedi’i wneud o bapur hyfryd ‘Lokta’. Addurn croesbwyth wedi ei wnïo â llaw.

 • 24cm x 33cm x 11cm £35 Allan o stoc ar hyn o bryd.

Gellir dewis o addurn croesbwyth pram neu law mewn glas neu binc ar gyfer genedigaeth neu fedydd. Enw o’ch dewis chi mewn pwythau croes lliwgar. Addurn calon gydag enwau a dyddiad ar gyfer priodas neu ddyweddïad. Addurn penblwydd arbennig, 18, 21, 40 a.y.y.b

Albwm lluniau

Cliciwch ar y llun i weld rhagor o engreifftiau

Albwm Lluniau

Albwm lluniau gwyn mewn bocs arddangos. Addurn croesbwyth wedi ei wnïo â llaw. Nodir maint yr albwm isod –

 • Bach – 6” x 9” 20 tudalen £30
 • Canolig – 8” x 10” 20 tudalen £40
 • Mawr – 11” x 13” – 20 tudalen £50

Albwm lluniau lliw hufen yn cynnwys 24 o dudalennau. Mae’r albwm yn dod mewn bocs arddangos a’r ddau wedi’i ei wneud â llaw o bapur hyfryd ‘Lokta’.
Bach – 21cm x 15cm £30
Canolig – 24 × 24 cm £34

Llyfr gwesteion lliw hufen yn cynnwys 50 o dudalennau gyda llinellau. Mae’r llyfr yn dod mewn bocs arddangos a’r ddau wedi’i ei wneud â llaw o bapur hyfryd ‘Lokta’.
Maint – 22cm x 18 cm £28

Gellir dewis o addurn croesbwyth pram neu law mewn glas neu binc ar gyfer genedigaeth neu fedydd. Addurn calon gydag enwau a dyddiad ar gyfer priodas neu ddyweddïad. Addurn penblwydd arbennig, 18, 21, 40 a.y.y.b

Llyfr lloffion / Coflyfr

Cliciwch ar y llun i weld rhagor o engreifftiau

Llyfr Lloffion/Coflyfr

Llyfr Lloffion A5 gyda chlawr cerdyn caled, 25 tudalen

Ar gael:

 • Llyfr genedigaeth / bedydd gyda chynllun pram mewn glas neu binc.
 • Llyfr Brolio Nain / Mamgu mewn pinc, piws, coch neu las.
 • £17.00

Ar gyfer y Nadolig – Llyfr ‘Nadolig Cyntaf’ wedi’i bersonoli.
£17

Llyfr gwesteion lliw hufen yn cynnwys 50 o dudalennau gyda llinellau. Mae’r llyfr yn dod mewn bocs arddangos a’r ddau wedi’i ei wneud â llaw o bapur hyfryd ‘Lokta’.
Maint – 22cm x 18 cm £30

Blancedi

Cliciwch ar y llun i weld rhagor o engreifftiau

Blanced Pram

Blanced pram o ddeunydd meddal ‘fleece’

Addurn croesbwyth ac enw’r babi wedi ei wnîo â llaw.

Ar gael yn y lliwiau canlynol:

 • Glas
 • Coch
 • Pinc
 • Piws
 • Oren
 • £24.00

Llyfrau Nodiadau

Cliciwch ar y llun i weld rhagor o engreifftiau

Llyfrau Nodiadau ac Addurniadau

Newydd – Tri darn a gelf tecstiliau gwreiddiol gyda thair pennill gwahanol. (Mae hawlfraint ar y penillion ac ni ellir eu defnyddio mewn unrhyw fodd heb ganiatâd) £95 yr un. Mownt yn unig.

GWAITH COMISIWN ‘pwytho pennill’ – Gallaf greu darn o waith yn arbennig ar eich cyfer mewn brodwaith rhydd peiriant ac mewn lliw o’ch dewis chi NEU yn cynnwys addurn neu forder croesbwyth a’r pennill mewn lliw o’ch dewis chi. Mae’r darn yn dod wedi’i fframio. E-bostiwch i dderbyn manylion pellach.

Addurn o lechen Gymreig gyda’r gair ‘Cariad’
Ar gael hefyd gyda’r geiriau ‘Croeso’ ‘Cartref’ ‘Mam’ ‘Tŷ Ni’ a.y.y.b £19.50. Pob addurn ychydig yn wahanol.

Addurn wal i gofnodi achlysur priodas neu genedigaeth £45
Mae’n cynnwys addurn croesbwyth, enwau’r cwpwl / babi a dyddiad. Mae’r darn yn dod wedi’i fframio mewn ffrâm wen neu liw pren golau.

Nwyddau Atgofion Melys

Cliciwch ar y llun i weld rhagor o engreifftiau

Nwyddau ‘Atgofion Melys’

Llyfr Lloffion ‘Atgofion Melys’ £17

 • Bocs gwyn sy’n cau â magned. Addurn pren ac ‘Atgofion Melys’ mewn ysgrifen brodwaith.
 • 20 × 28 × 11 cm £24.00

Mae’r bocs hefyd ar gael gydag ysgrifen brodwaith:

 • Cymro Bach
 • Angel Fach
 • Atgofion Priodas
 • Atgofion Teulu
 • Bedydd
 • Atgofion Nadolig
 • Nadolig Cyntaf
facebook